Grupa rodzin, które pragną wspierać się w życiu wiarą i dążeniu do świętości drogą pogłębiania więzi małżeńskiej i troską wychowawczą wobec swoich dzieci. Wspólnota spotyka się raz w miesiącu. Spotkanie rozpoczyna się od półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele. Potem w sali parafialnej dzielimy się słowem Bożym i doświadczeniami życia. Spotkania zwykle odbywają się w niedziele. Jednakże każdy termin jest umawiany. Najbliższe spotkanie będzie mieć miejsce w niedzielę 18 października. Rozpocznie się o 14.30 w kaplicy pojednania.