29 Niedziela Zwykła

W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek św. Łukasza, we wtorek bł. Jerzego Popiełuszki, w środę św. Jana Kantego, w piątek św. Jana Pawła II.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w dni powszednie o 17.30 a w niedziele o 17.00. Św. Maksymilian Kolbe mówił: „Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec święty. Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych świta znowu promyk nadziei”.

W piątek o 18.00 na Mszę Świętą przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji całej parafii zaprasza Wspólnota Żywego Różańca.

Kiermasz strojów pierwszokomunijnych odbędzie się w piątek o 18.00 (po nabożeństwie różańcowym) w sali nr 7. Zapraszamy tych, którzy strój komunijny chcą sprzedać oraz rodziców dzieci z klas III, którzy chcą kupić strój używany.

Za tydzień niedziela misyjna. Będziemy gościć w naszej parafii ojców oblatów Maryi Niepokalanej, którzy tradycyjnie będą rozprowadzać kalendarze misyjne i zbierać ofiary na rzecz misji prowadzonych przez ich zgromadzenie.

Także za tydzień Msza Święta o 17.30 będzie ofiarowana w intencjach Rodziny Radia Maryja.

W kancelarii parafialnej przyjmujemy wypominki za zmarłych. Serdecznie zachęcamy do polecenia swych zmarłych modlitwie całej naszej parafialnej wspólnoty.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone dziś na tacę oraz te składane w kopertach i przekazywane bezpośrednio na konto parafii. Wszystkie one zostaną przeznaczone na remont okiem pod dachem Arki.

Zachęcamy do lektury październikowego numeru „Głosu Arki Pana”. Polecamy też „Biuletyn Informacyjny” naszej parafii oraz „Gościa Niedzielnego”, w którym artykuł o św. Maksymilianie. Gazety dostępne na stoliku pod organami i w grocie.

Słowo Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego
w związku z rozpoczęciem XVI Zwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego Synodu Biskupów

Drodzy Siostry i Bracia!

Powołując się na dokumenty Soboru Watykańskiego Drugiego, Katechizm Kościoła Katolickiego poucza nas, że Duch Święty prowadzi do zbawienia nie tylko poszczególnych wiernych, którzy zostali obdarzeni Jego znamieniem, ale cały Kościół Boży. Jednym ze sposobów realizacji tego dzieła są synody, czyli zgromadzenia biskupów i przedstawicieli wiernych wokół papieża dla przemodlenia, przemyślenia i przedyskutowania istotnych dla całego Kościoła problemów.

W minionym tygodniu w Rzymie odbyły się uroczystości związane z otwarciem XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Natomiast dziś prace synodalne są uroczyście inaugurowane w całym Kościele na poziomie diecezjalnym we wszystkich biskupich Katedrach. Dwustopniowe rozpoczęcie obecnego Synodu Biskupów wynika z tego, że – w odróżnieniu od poprzednich Synodów – do udziału w nim Ojciec Święty Franciszek zaprasza nie tylko biskupów, ale także wszystkich wiernych. Wszyscy mają bowiem podjąć wspólną refleksję na temat tej prawdy o Kościele, jaką jest synodalność, czyli „podążanie razem” pod natchnieniami Ducha Świętego, aby głosić Ewangelię całemu światu.

Ojciec święty pisze: „Synodalność stanowi naczelną drogę dla Kościoła, wezwanego do odnowy pod działaniem Ducha Świętego i dzięki słuchaniu Słowa Bożego. Zdolność do wyobrażenia sobie innej przyszłości dla Kościoła i jego instytucji na miarę misji, jaką otrzymał, zależy w dużej mierze od tego, czy zechce on uruchomić procesy słuchania, dialogu i rozeznania wspólnotowego, w których wszyscy i każdy z osobna będzie mógł uczestniczyć i wnieść swój wkład. Jednocześnie, wybór «podążania razem» stanowi proroczy znak dla rodziny ludzkiej, która potrzebuje wspólnego projektu, który byłby w stanie dążyć do dobra wszystkich. Kościół zdolny do komunii i braterstwa, do uczestnictwa i pomocniczości, w wierności temu, co głosi, będzie mógł stanąć po stronie ubogich oraz użyczyć im swego głosu. Do «podążania razem» trzeba pozwolić, by Duch Święty wychowywał nas do mentalności prawdziwie synodalnej, wchodząc z odwagą i wolnością serca w proces nawrócenia, bez którego nie będzie możliwe przeprowadzenie «nieustannej reformy, której Kościół, rozumiany jako instytucja ludzka i ziemska, wciąż potrzebuje»” (DP, 9).

W tak właśnie rozumiany Synod Archidiecezja Krakowska, podobnie jak i wszystkie inne Kościoły lokalne, włącza się czynnie. Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego Franciszka, rozpoczęty dziś etap diecezjalny Synodu będzie trwał do początku marca 2022 roku, kiedy to odbędzie się Diecezjalne Zebranie Presynodalne. Wyniki prac zostaną przekazane do Stolicy Apostolskiej i będą służyły pracom Zgromadzenia Synodu Biskupów w październiku 2023 roku.

Dzieło synodu polecam modlitwie wszystkich wiernych.

X Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Krakowski

© Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie Bieńczycach. All Rights Reserved.
234860
Dzisiaj: 294
Wczoraj: 184
Ten miesiąc: 5,746

Polityka prywatnosci | Powered by L.THEME | Patronat: Katolicki.netJezuUfamTobie.eu